Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/01/16
και ώρα 1:00, Σταδίου 27
(Με δίωρη στάση για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων, 12-2μμ ή 2-4μμ)

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΕ, ΔΝΤ

Δ Ο ΕΟ Λ Μ Ε