Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016


Θέμα: Ενημέρωση για τις Απεργιακές Κινητοποιήσεις

    Εν όψει της Απεργιακής Κινητοποίησης της 4ης Φλεβάρη 2016 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προβαίνει στις παρακάτω διασαφηνίσεις:
·         ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΌΠΩΣ ΑΥΤO ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ:
Άρθρο 46
Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας
1. Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων διασφαλίζονται στους υπαλλήλους.
2. Οι υπάλληλοι μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να γίνονται μέλη τους και να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.
3. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και ασκείται από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις ως μέσο για τη διασφάλιση και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους και ως εκδήλωση αλληλεγγύης προς άλλους εργαζόμενους για τους αυτούς σκοπούς. Το δικαίωμα της απεργίας ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που το ρυθμίζει.
4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται με τις αρμόδιες αρχές για τους όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των μελών τους.
·         ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ:
  1. Ο απεργός εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει εκ των προτέρων τη συμμετοχή του στην απεργία για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον, γιατί μπορεί να αποφασίσει τη συμμετοχή του ακόμα και την τελευταία στιγμή. Δεύτερον, γιατί σε ανακοινωμένο απεργιακό αγώνα ο γονιός οφείλει να είναι υποψιασμένος για το αν το παιδί του θα έχει μάθημα ή όχι, άρα πρέπει να το συνοδεύει και να το παραλάβει σε ανάλογη περίπτωση.
  2. Συνδικαλιστικά, ο μόνος λόγος για τον οποίον «πρέπει» ένας απεργός να ενημερώσει τους μαθητές του για την απεργία είναι να συζητήσει μαζί τους τα αιτήματα του Κλάδου, πράγμα που μπορεί να γίνει φυσικά και χωρίς να δηλωθεί εκ των προτέρων η προσωπική του στάση.
  3. Σε καμιά περίπτωση δε δηλώνει ο εκπαιδευτικός εγγράφως προς γονείς ή διεύθυνση του σχολείου τη στάση του απέναντι στην απεργία. Είναι υποχρεωμένος όμως μέχρι το πρωί της ημέρας της απεργίας να ενημερώσει εγκαίρως προφορικά τη διεύθυνση του σχολείου για τη στάση του αυτή.
  4. Την ημέρα της απεργίας ο απεργός ενημερώνει τη διεύθυνση του σχολείου για τη συμμετοχή του στην απεργία και εξασκώντας το κατοχυρωμένο του συνταγματικά δικαίωμά να απεργεί και να αγωνίζεται για να καλυτερεύσει τη ζωή του, παύει να έχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για τα περαιτέρω που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου.
  5. Ο διευθυντής/ια ή, αν απεργεί ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής/ντρια ή, αν απεργεί ο υποδιιευθυντής, ένας από τους συναδέλφους που δεν απεργεί, προσέρχεται στο σχολείο, για να δηλώσει τους απεργούς, να ενημερώσει γονείς και μαθητές και να λύσει πρακτικά προβλήματα που αφορούν στην ασφαλή επιστροφή στο σπίτι τους όσων μαθητών παραμείνουν στο σχολείο.
  6. Την ημέρα της απεργίας, σε καμιά περίπτωση δε παραμένουν στο σχολείο μαθητές απεργών, ούτε συμπτύσσονται τμήματα.
  7. Οι συνάδελφοι που δεν απεργούν είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο και να εξαντλούν το εργασιακό τους ωράριό.
  8. Τέλος, την ημέρα της απεργίας είναι σκόπιμο να αποφεύγονται οι αναρρωτικές άδειες για ευνόητους λόγους.

Υπενθυμίζουμε τα παραπάνω βασικά (και αυτονόητα κάποτε) σημεία διότι το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε με πολλούς και αιματηρούς αγώνες. Ας μη το υποβιβάζουμε σε μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία…


Προτρέπουμε όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων των Δ.Σ.  και Ν/Γ Πάρου- Αντιπάρου να συνεδριάσουν και να πάρουν συλλογικά αποφάσεις σεβόμενοι τα παραπάνω για το θέμα της μη ανακοίνωσης εκ των προτέρων της συμμετοχής ή όχι εκπαιδευτικού σε απεργία ώστε να μη στοχοποιούνται στάσεις και συμπεριφορές και να δρούμε συντονισμένα και συλλογικά.