Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017


Θέμα: Συλλογή Συνδρομών
Την επόμενη βδομάδα από Δευτέρα 16/1 ως Παρασκευή 20/1 θα γίνεται η συλλογή των συνδρομών των μελών μας προς τη ΔΟΕ και το Σύλλογο. Το ποσό είναι:

Για τους Μόνιμους εκπαιδευτικούς=> ΔΟΕ: 22€    Σύλλογος: 5€       Σύνολο:27€
Για τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πλήρους Ωραρίου=> ΔΟΕ:15€   Σύλλογος: 5€     Σύνολο: 20€
Για τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Μειωμένου Ωραρίου=> ΔΟΕ:7€   Σύλλογος: 5€     Σύνολο: 12€

Αναφέρουμε ότι μέλη του Συλλόγου και υπόχρεοι καταβολής του ποσού θεωρούνται αυτόματα όλοι όσοι ψήφισαν στις εκλογές, όπως επίσης και όποιος συνάδελφος επιθυμεί την εγγραφή του στο πρωτοβάθμιο σωματείο μας.

Υπεύθυνοι συλλογής για κάθε σχολική μονάδα έχουν οριστεί οι εξής εκπαιδευτικοί:
1ο Δ.Σ. Παροικιάς κ’ 1ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς: Μησίδου Μαρία
2ο Δ.Σ. Παροικιάς κ’ 2ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς: Κατσαντώνη Αρετή
Δ.Σ. Νάουσας: Αϊβάζογλου Σάντρα
Δ.Σ. Μάρπησσας: Λυκομάνου Άννα
Δ.Σ. Αγκαιριάς κ’ Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς: Γράβος Λευτέρης
Δ.Σ. Λευκών Κώστου-Νηπιαγωγείο Λευκών κ’ Νηπιαγωγείο Κώστου: Γιαμοπούλου Παρασκευή
Δ.Σ. Αντίπαρου κ’ Νηπιαγωγείο Αντίπαρου: Κονταράτου Μαρία
3ο  Νηπιαγωγείο Παροικιάς/4ο  Νηπιαγωγείο Παροικιάς/Νηπιαγωγείο Νάουσας/Νηπιαγωγείο Μάρπησσας/Νηπιαγωγείο Προδρόμου/Νηπιαγωγείο Δρυού :Κορρέ Μαρία (τηλ. επικοινωνίας 6973776874)

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες εντός της προθεσμίας και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο/η κάθε υπεύθυνος να μας παραδώσει συγκεντρωτικά το ποσό μαζί με μία λίστα που θα αναγράφονται τα ονόματα και η σχέση εργασίας του/της κάθε εκπαιδευτικού.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!