Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου- Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος» θεωρεί σημαντικό για τα μέλη του, να τεθούν ως ζητήματα στην Ημερήσια Διάταξη για την 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ:

1.       Το ζήτημα της αξιολόγησης. Τα συμπεράσματα της μάχης και οι θέσεις του κλάδου.
2.       Το ζήτημα του περιεχομένου του σχολικού μορφωτικού προγράμματος. Αντίληψη για τη γνώση και κατ’ επέκταση για τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία.
3.       Η δημοκρατική λειτουργία του σχολείου – Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
4.       Διορισμοί Εκπαιδευτικών.

Χωρίς αυτές τις θεματικές, η Γ.Σ. του κλάδου δεν θα έχει μια συνολική απάντηση στη συγκυρία, ικανή να διαμορφώσει τους όρους για ένα κοινωνικό μέτωπο για τα ζητήματα της παιδείας.