Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017
Θέμα : Κάρτες εκπαιδευτικών
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη του Συλλόγου μας για τη διαδικασία απόκτησης καρτών
εκπαιδευτικών:


Α ) Ταυτότητα εκπαιδευτικού της ΔΟΕ
Η ταυτότητα της ΔΟΕ (κάρτα εκπαιδευτικού) χορηγείται από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία
Ελλάδας και έχει διάρκεια δύο έτη για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και ένα έτος για τους
αναπληρωτές. Οι παροχές της ταυτότητας υπάρχουν αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΔΟΕ (www.doe.gr) και περιλαμβάνουν εκπτώσεις σε καταστήματα, θεάματα, εισιτήρια, κτλ. Για
τη χρήση της εκπαιδευτικής ταυτότητας είναι απαραίτητη και η χρήση της αστυνομικής
ταυτότητας.

Β ) Κάρτα ελευθέρας εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του Υπ. Πολιτισμού
Η κάρτα αυτή εκδίδεται πλέον μόνο από τα κατά τόπους μουσεία και Εφορίες Αρχαιοτήτων.
Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές Ά βάθμιας εκπαίδευσης(ημεδαποί
και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα) δικαιούνται κάρτα
ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Η κάρτα έχει τριετή
διάρκεια για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, ενώ για τους αναπληρωτές ίση διάρκεια με
εκείνη της σύμβασης εργασίας τους.Απαραίτητα δικαιολογητικά:
-Αίτηση για απόκτηση ταυτότητας (συνημμένο έγγραφο)
 -Βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου (συνημμένο έγγραφο)
 -Δύο φωτογραφίες (μέσα σε φακελάκι και ονοματεπώνυμο γραμμένο στην πίσω πλευρά )
 *Σε περίπτωση που υπάρχει παλιά κάρτα τότε χρειάζεται η παλιά κάρτα και μόνο μία φωτογραφία *Ο Δ/ντης – Δ/ντρια του σχολείου μπορεί να υπογράψει 1 βεβαίωση με τα ονόματα συγκεντρωτικά όσων θα κάνουν αίτηση.


Παρακαλούνται όσοι από τα μέλη μας επιθυμούν να αποκτήσουν τις εν λόγω κάρτες, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα φέρουν την επόμενη Τετάρτη 29 Μαρτίου (17:00-18:00) στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Είναι αυτονόητο ότι τα μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες προς τη ΔΟΕ και το Σύλλογο.