Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016


Θέμα: Κήρυξης διευκολυντικής 4ωρης στάσης εργασίας για συμμετοχή εκπαιδευτικών σε συλλαλητήριο της ΕΣΑμεΑ - ΠΟΣΓΚΑμεΑ στις 2 Δεκεμβρίου 2016
               Το Δ.Σ. από Δ.Ο.Ε. προκηρύσσει τετράωρη (4ωρη) στάση εργασίας για την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 για από διδακτικές ώρες από από 09:00 π.μ. έως από 12:25 μ.μ. προκειμένου να διευκολυνθούν να συμμετάσχουν οι συνάδελφοι από στο Πανελλαδικό Παν-Αναπηρικό Συλλαλητήριο από ΕΣΑμεΑ – ΠΟΣΓΚΑμεΑ στην Ομόνοια (10:00 π.μ.), για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Οι σύλλογοι μπορούν εάν το κρίνουν αναγκαίο να προσθέσουν επιπλέον διευκολυντική στάση εργασίας για την κάλυψη όσων συναδέλφων τη χρειάζονται (λόγοι απόστασης κλπ.).