Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016


Θέμα: Χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση τακτικών Γενικών Συνελεύσεων


κ. Υπουργέ,
                Αυτό το διάστημα διεξάγονται Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε πολλές Διευθύνσεις Π.Ε. παρατηρείται το φαινόμενο να δίνονται άδειες μόνο σε όσους Συλλόγους έχουν εκλογικές διαδικασίες. Σε άλλες Διευθύνσεις δίνονται άδειες σε όλους τους Συλλόγους ανεξάρτητα από το γεγονός εάν η Γενική Συνέλευση είναι εκλογοαπολογιστική ή όχι.
                Είναι, πιστεύουμε, απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο των εκπαιδευτικών, όπως γίνεται εδώ και δεκαετίες, να συμμετέχουν στις διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις  για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο .
                Για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να δοθεί μια μέρα άδεια σε όλους τους εκπαιδευτικούς – μέλη όλων των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων.