Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016Θέμα: Προετοιμασία εκδηλώσεων Δ.Ο.Ε. με θέμα: «Το σχολείο που βιώνουμε – το σχολείο που οραματιζόμαστε. Κριτική και διεκδικήσεις»

Συνάδελφοι,
                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με απόφασή του στις 21/12/2015 έθεσε υπόψη των εκπαιδευτικών την έναρξη πραγματοποίησης σειράς εκδηλώσεων με θέμα: «Το σχολείο που βιώνουμε – το σχολείο που οραματιζόμαστε. Κριτική και διεκδικήσεις» όπου τo κεντρικό ερώτημα είναι το πως το σχολείο μπορεί να αλλάξει, να γίνει καλύτερο και ωφέλιμο για όλους τους μαθητές.
                Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις Σέρρες και αφορούσε το μεγαλύτερο μέρος των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας.
                Οι αμέσως επόμενες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 22/2/2016 στα Ιωάννινα (για τους Συλλόγους της Ηπείρου) και στις 29/2/2016 στη Θεσσαλονίκη (για τους Συλλόγους των Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας). Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.
                Μπροστά σ’ αυτές τις εκδηλώσεις το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει και πάλι την ανάγκη οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. να οργανώσουν τη συζήτηση με όποιον τρόπο θεωρούν προσφορότερο (έκτακτες Γ.Σ., ομάδες εργασίας, ανοικτές συζητήσεις, προτάσεις από τους Συλλόγους Διδασκόντων κτλ.) ώστε να είναι σε θέση να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη σειρά εκδηλώσεων - συζητήσεων που θα πραγματοποιήσει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το κορυφαίο αυτό ζήτημα.
                Οι προτάσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση το πλαίσιο που έχει θέσει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.:
 • Αναλυτικά προγράμματα – εκπαιδευτικός προσανατολισμός και στόχοι του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου
 • Δομή του σχολείου
 • Διδακτέα ύλη
 • Σχολικά βιβλία
 • Ωρολόγιο πρόγραμμα
 • Εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες
 • Κυρίαρχη ιδεολογία: σχολική γνώση και σχολικές πρακτικές
 • Χρηματοδότηση εκπαίδευσης
 • Εργασιακές σχέσεις εκπαιδευτικών
 • Διοικητική δομή εκπαίδευσης (διοίκηση, γραμματειακή υποστήριξη κτλ.)
 • Ρόλος των στελεχών Εκπαίδευσης
 • Σχέση σχολείου με την κοινωνία

Δεν αποκλείεται ο περαιτέρω εμπλουτισμός του ώστε να καταθέσει ο κάθε Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. μια αναλυτική και εμπεριστατωμένη πρόταση η οποία θα κατατεθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης.
                Οι εισηγήσεις που θα κατατίθενται από εισηγητές και Συλλόγους θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. ώστε να υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για όλους τους εκπαιδευτικούς.
                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα συνεχίσει την προσπάθεια για τον προσδιορισμό του σχολείου που διεκδικούμε ως εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από τις στοχεύσεις, τους περιορισμούς και τα χρονοδιαγράμματα του «εθνικού διαλόγου».