Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ το αρχείο του συλλόγου θα μεταφερθεί από το σχολείο της Νάουσας στο Σπίτι του Δασκάλου στο κέντρο της Παροικιάς. Απαιτείται όμως κάποιος αποθηκευτικός χώρος, όπως μια ντουλάπα ή ένα μεγάλο ντουλάπι, με απαραίτητη προϋπόθεση αυτό να έχει ενσωματωμένη κλειδαριά ή να επιτρέπει την τοποθέτηση κάποιας κλειδαριάς.

 Ζητάμε από τους διευθυντές-ριες και προϊσταμένες των σχολικών μονάδων Πάρου- Αντιπάρου να μας ενημερώσουν για τη διάθεση τους να μας παραδώσουν κάποιον αποθηκευτικό χώρο.

Παρακαλώ, όπως μας ενημερώσετε στο παραπάνω mail ή fax.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ